Virksomheder vælger vikarer

vikar ansættelse

Da krisen ramte Danmark tilbage i 2008, blev hele samfundet påvirket. Mange virksomheder måtte foretage fyringer af flere omgange, som selvfølgelig havde betydning for rigtig mange mennesker. Siden da er skuden vendt rundt, og der er begyndt at ske store fremskridt i økonomien.

Men det er ikke alle, som er vendt tilbage til jobmarkedet, da virksomhederne stadig er lidt nervøse for, hvordan fremtiden ser ud.

Den rette løsning

Den lidt usikre fremtid, blandet med en stadig stigende vækst, i langt de fleste sektorer betyder, at virksomhederne bliver nødt til, at finde en løsning på deres problemer.

Men hvad er den rigtige løsning? For vælger virksomhederne at lægge alle æg i en kurv og satse stort, kan det komme til at koste rigtig dyrt, hvis nu en ny krise skulle komme. Der er desuden også et stort ressourceforbrug forbundet ved ansætte af en ny medarbejder.

Noget som meget få virksomheder ønsker at bruge tid på, under vækst. Derfor vælger mange firmaer en anden løsning. ansættelser gennem vikarbureauer er vokset konstant siden 2012 – en tendens som ser ud til at fortsætte de kommende år.

De fleksible løsning

Ved brugen af vikarbureauer, får virksomhederne mulighed for, at få en fleksibel løsning, der nemt kan tilpasse sig deres “vokseværk”.

Har virksomhederne eksempelvis perioder af ugen, hvor der er spidsbelastning – det kunne være i weekenden, her gør vikarbureauerne det muligt for virksomhederne, at fastholde en stabil drift.

Denne fleksibilitet er noget som kan gavne både virksomhederne og de ansatte hos bureauerne. Virksomheden kan få muligheden for, at sammensætte deres bemanding, så den er fungerer bedst muligt, uden at de økonomisk forpligter sig mere end højest nødvendigt.

På den anden side, så har de ansatte hos vikarbureauerne mulighed for, at vælge og vrage mellem de arbejdsopgaver, som de selv finder interessante. Det kan være med til, at højne motivationen, da vikarerne ikke i samme omfang kan bliver holdt op på en kontrakt.

 

En løsning der virker begge veje

Det er ikke kun virksomhederne som nyder godt, af brugen af vikarbureauer. Vikarer er nemlig ansat på timebasis og får tillæg efter de timer, som de arbejder.

Det betyder, at det kan være særdeles attraktivt for den enkelte, at blive tilknyttet et vikarbureau, da jobmulighederne er mange, og lønnen til tider kan være bedre end, hvad vikaren ville få som fastansat.

Bliver man ansat som vikar i en virksomhed, som vækster, er sandsynligheden for jobtilbud langt større, end hvis man som ledig søger jobbet uopfordret, da virksomheden har fået muligheden for, at se personen an, inden en permanent stilling tilbydes.